Signalen lees- en spellingsproblemen

Groep 1&2

 • Er is sprake van een matig fonemisch bewustzijn: zwakke auditieve discriminatie, synthese, analyse en onvoldoende rijmvaardigheden 
 •  Er is sprake van automatiseringsproblemen (moeite met onthouden van dagen van de week, kleuren, liedjes en bijv namen van klasgenoten)
 • Weinig interesse in letters en het schrijven van eigen naam 
 • De letterkennis is, ondanks veel oefenen, onvoldoende

Groep 3&4

 • Fonemisch bewustzijn blijft zwak
 • Er is sprake van radend lezen of spellend lezen (h-a-k -> hak)
 • Moeite met doorzien van woordstructuren (storm<>strom)
 • Toepassen van ritme en klemtoon tijdens lezen is moeilijk
 •  Letters worden hardnekkig verwisseld (zoals b/d)
 • Onthouden van de tafels lukt niet goed (automatiseringsprobleem)
 • De groei van de taalontwikkeling neemt af door een laag technisch leesniveau