Wie zijn wij

Amarens Appelo

Logopedist en OMFT-specialist
Praktijkeigenaar


Hannie Boevink

Logopedist 


Werkwijze

Eerste bezoek

Wat neem je mee tijdens je eerste bezoek?

  • Identiteitsbewijs
  • Verwijzing van een behandelend arts (indien je die hebt) 
  • Verzekeringspasje 


Er zijn zorgverzekeraars die de zogeheten 'directe toegankelijkheid logopedie' (DTL) vergoeden. Dan kun je zonder verwijzing bij ons terecht. Je kunt dit bij jouw zorgverzekeraar navragen.

Onderzoek

Wanneer nader logopedisch onderzoek nodig is wordt hiermee gestart. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek een of meer sessies in beslag nemen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek geven wij een advies of stellen we een behandelplan op.

Tarieven en vergoeding

Logopedie valt onder de basisverzekering. De behandeling wordt voor kinderen tot 18 jaar geheel vergoed. Bij volwassenen wordt de behandeling ook vergoed, maar eerst wordt het verplichte 'Eigen Risico' verrekend. De behandelingen worden door ons rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. We hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De huidige tarieven voor een logopedische behandeling vind je in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar. Behandelingen

Op basis van de hulpvraag en de uitkomst van het logopedisch onderzoek worden behandeldoelen gemaakt, deze worden met je besproken. Daarna starten de behandelingen. Meestal vindt de behandeling één keer per week plaats in de praktijk. Hannie behandelt ook aan huis mits daar een verwijzing van de behandelend arts voor is. Als een tijdstip u niet schikt, kan in overleg altijd gekeken worden of een ander tijdstip mogelijk is. Elke behandeling duurt 25 minuten. De duur van de gehele therapie kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem.


Afzeggen

Geplande afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit mag per mail of telefonisch. Wanneer je je afspraak niet of niet tijdig afbelt, kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze kosten zijn dan voor eigen rekening. Het tarief van een niet-nagekomen afspraak is € 30,-.