Amarens Appelo-Brinksma

Plezier hebben tijdens de behandeling, dat vind ik erg belangrijk. Ik ben van mening dat een kind vooral nieuwe dingen leert, als het plezier heeft. Daar probeer ik voor te zorgen als een kind bij mij komt. In mijn werk als logopedist vind ik het ook minstens zo belangrijk dat het contact met ouders goed verloopt en dat er begrepen wordt wát ik doe en waarom. 

Toen ik in 2017 afstudeerde aan de HAN te Nijmegen, had ik niet durven dromen dat ik nu al mijn eigen praktijk zou runnen. Dat was echt iets voor ´later´. Dat ´later´ is nú en ik ben ontzettend blij dat ik deze stap heb gezet. 1 januari 2021 nam ik deze goedlopende praktijk over van Thea Tuinenga. Ik kwam terecht in een warm bad, de fijne collega´s binnen het gezondheidscentrum en de klik met Hannie, zorgden er al gauw voor dat ik me helemaal op mijn plek voel. 

Tijdens mijn opleiding heb ik stages gelopen in diverse logopediepraktijken en op een SBO school (speciaal basisonderwijs). Na de opleiding ben ik werkzaam geweest in een aantal logopediepraktijken en daarnaast heb ik ervaring opgedaan op de vroegbehandeling voor kinderen met een vermoeden van TOS. Inmiddels ben ik heel wat wijzer geworden middels het volgen van cursussen, daarnaast ben ik ook lid van een kwaliteitskring om mijn kennis te blijven vergroten. 

Ik ben enthousiast en betrokken en vind het belangrijk dat ouders en kinderen zich op hun gemak voelen bij mij in de kamer. Samenwerken doe ik graag, ik onderhoud contacten met de basisscholen (leerkrachten en intern begeleiders), maar ook met de verschillende kinderdagverblijven en andere deskundigen. Dit alles om de behandeling zo op maat mogelijk te kunnen maken en daarmee het kind zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

In de afgelopen jaren heb ik mij in verschillende specialisaties bijgeschoold:

  • Logopedie en Tandheelkunde 
  • Aan de slag met woordenschat (volgens Viertakt-model van Verhallen)
  • Taal in blokjes
  • Lees- en spellingsproblemen
  • NLP (neurolinguïstisch programmeren)
  • Behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson en Paden